HISTORIA

TYTUŁEM WSTĘPU

Historia naszej spółdzielni UWSP Zjednoczenie rozpoczyna się od roku 1919, kiedy to odbyło się zebranie założycielskie i powstała Rzeźnicka Spółka Gospodarcza w Podgórzu koło Torunia. Cztery lata później, w 1923 roku przekształca się w Spółdzielnię i ta forma działalności przetrwała aż do dziś.

Dzisiejszą nazwę „Zjednoczenie”, wraz z przekształceniami uzyskaliśmy w 1949 roku. W swojej długiej historii spółdzielnia odnotowała aktywność w takich branżach jak garbarstwo, rzeźnictwo, pralnictwo, usługi motoryzacyjne, mechaniczne, elektryczne, dezynfekcji telefonów, plakatowanie, repasacja pończoch i plisowanie, pasmanterii, galanterii papierniczej, krawieckie, pomocy domowej, wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego, dozoru mienia, naprawy maszyn biurowych,  usługi drukarskie, introligatorskie i poligraficzne – metalografika. Spółdzielcze zakłady rozmieszczone były m.in. w Toruniu, Chełmży, Nowym Mieście Lubawskim, Grudziądzu.

Podczas licznych restrukturyzacji oddzielały się od spółdzielni liczne podmioty konkretnych branży, szukając własnej drogi dalszego rozwoju i szczęścia w coraz bardziej dynamicznym rynku usług.

Dziś UWSP Zjednoczenie to branża poligrafii metalograficznej, a zebrane przez wszystkie te lata doświadczenia, wciąż pozwalają nam skutecznie realizować się we współczesnej rzeczywistości.


Prezesi Zarządów Spółdzielni

1919 – 1923 – Max August Rotter

1923 – 1934 – Józef Szeczmański

1934 – 1952 – Stanisław Józef Kozłowski (junior) (poza okresem wojennym 1939-45)

15.12.1952 – 30.06.1967 – Szczepan Sobczak

1.07.1967 – 29.02.1980 – Ludwik Mikołajczak

1.03.1980 – 21.03.1986 – Stanisław Kijek

24.03.1986 – 23.04.1986 – Jacek Mroczek (tymczasowy)

1.05.1986 –  30.06.1988 – Gracjan Leczyk

1.07.1988 – 28.02.1990 – Janusz Kowalski

9.02.1990 – 6.05.1999 – Henryk Cereficki

13.05.1999 – 30.04.2017 – Tadeusz Fojgt

1.05.2017 – Tomasz Fojgt


RODOWÓD SPÓŁDZIELNI UWSP ZJEDNOCZENIE

 • 26.10.1919 – zebranie założycielskie – Rzeźnicka Spółka Gospodarcza w Podgórzu koło Torunia, pierwszy Statut.
 • 19.08.1923 – Rzeźnicka Spółdzielnia Gospodarcza w Podgórzu koło Torunia
 • 8.03.1934 – Siedziba Spółdzielni przeniesiona do Torunia do kamienicy przy ul. Prosta 18/20.
 • 29.03.1936 – Pomorski Syndykat Skór (z przerwą “wojenną” 1939-1945 – kiedy władzę w Syndykacie dzierżyli Niemcy) ul. Prosta 20
 • 25.04.1948 – Pomorski Syndykat Skór – Pomocnicza Spółdzielnia Członków Cechów Rzeźnicko-Wędliniarskich
 • 1949 – Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy “Zjednoczenie” – siedziba przy ul. Jęczmienna 29
 • 31.05.1951 – Połączenie (wchłonięcie) ze Spółdzielnią Pracy „CZYSTOŚĆ” Pralnia i Farbiarnia w Toruniu.
 • 18.03.1952 – Połączenie (wchłonięcie) ze Spółdzielnią Pracy „POMOC”
 • 18.05.1964 – Reorganizacja i częściowe oddanie do Spółdzielni „PASMANTERIA” i „KONFEKCJA”.
 • 4.12.1970 – Zmiana nazwy na Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych “Zjednoczenie”
 • 1.01.1971 – Połączenie (wchłonięcie) Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych w Chełmży.
 • 27.10.1975 – Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych “Zjednoczenie”
 • 1976 – podział Spółdzielni z Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych “Zjednoczenie” wydziela się “Okręgowa Spółdzielnia Pralnicza Pracy “UNIPRAL”, która przejmuje część majątku branży pralniczej wraz z zakładami i punktami usług.
 • 17.05.1979 – zmiana nazwy na Usługowo – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy “Zjednoczenie”
 • 9.06.1988 – zmiana siedziby na ul. Polna 107/111
 • 17.03.1990 – zmiana siedziby na ul. Strumykowa 16
 • 1992 – zmiana siedziby na ul. Waryńskiego 19
 • 2003 – Usługowo Wytwórcza Spółdzielnia Pracy “Zjednoczenie”
 • 7.07.2007 – zmiana siedziby oraz kumulacja całej spółdzielni w jednym miejscu przy ul. Polna 124/126 – do dnia dzisiejszego.

LOGOTYP

UWSP Zjednoczenie Toruń - logotyp

Widniejący na stronie znak firmowy został zarejestrowany przez Urząd Patentowy dnia 29.02.1992 roku. Całe postępowanie zgłoszeniowe trwało od września 1989 roku.

Znak nawiązuje do nazwy spółdzielni – pierwszej litery nazwy „Zjedoczenie”, która to symbolizowała połączenie różnych branż (linia czerwona). Od zarania jesteśmy ściśle związani z Toruniem, dlatego przez środek znaku przebiega linia niebieska symbolizująca rzekę Wisłę. Zgodę na umieszczenie w znaku nazwy miasta uzyskaliśmy w 1990 roku od Prezydenta Miasta Torunia Stanisława Kowalskiego.