Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI UWSP ZJEDNOCZENIE

(aktualizacja: 25.05.2018)

Bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych, jest dla naszej Spółdzielni absolutnie priorytetowe. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań aby dane przechowywane u nas były bezpieczne. Stosujemy zasadę pobierania minimum informacji, potrzebnych tylko do szybkiej realizacji zadania i zapewniającą każdemu użytkownikowi, klientowi odpowiedni dla niego stopień prywatności.

 1. DEFINICJE
  1. ADMINISTRATOR DANYCH – osoba fizyczna, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych. Jest też odpowiedzialna za wdrożenie, ciągłe monitorowanie i aktualizację Polityki bezpieczeństwa w  Spółdzielni.
  2. DANE OSOBOWE – informacje o (żyjącej) osobie fizycznej, dzięki którym istnieje możliwość zidentyfikowania  tej osoby. Przykładowe dane to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery dokumentów (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), data urodzenia, numer telefoniczny, adres mejlowy, adres IP komputera, dane o lokalizacji lub słynne pliki cookie.
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenie Dyrektywy 95/46/WE.
  4. WITRYNA – strona internetowa prowadzona przez Administratora o adresie http://uwspzjednoczenie.pl
  5. UŻYTKOWNIK – każdy odwiedzający naszą Witrynę, oglądający jej treści czy korzystający z Formularza kontaktowego umieszczonego w Witrynie w zakładce KONTAKT.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH SPÓŁDZIELNI ZJEDNOCZENIE
  1. Administratorem danych osobowych jest: Prezes Zarządu – Usługowo Wytwórcza Spółdzielnia Pracy ZJEDNOCZENIE. ul. Polna 124/126; 87-100 Toruń. NIP: 879-017-11-82. Telefon/fax 56 655-33-96. Adres mejlowy: zjednoczenie@uwsp.net.pl
 3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Witryny wykorzystywane są tzw. pliki cookies czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez naszą Witrynę i są zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, tablet, smartfon). Pliki te zawierają informację ułatwiające korzystanie z Witryny np: przyspieszają ponowne wczytywanie się strony. Użytkownik powinien mieć świadomość, że ustawienia dotyczące zbierania plików cookies może w każdej chwili zmieniać we własnej przeglądarce internetowej. Można nawet zabronić przeglądarce korzystania z nich, albo nakazać systematyczne ich kasowanie. Po dokonaniu tej czynności nasza Witryna działa bez żadnych ograniczeń.
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY – na naszej Witrynie w zakładce KONTAKT znajduje się formularz umożliwiający bezpośredni, mailowy kontakt z nami, bez pośrednictwa klienta pocztowego. Zbieramy w nim tylko niezbędne dane, które umożliwią nam podjęcie kontaktu. Użytkownik sam decyduje które dane nam poda.
 4. CEL I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies tylko i wyłącznie w celach anonimowej statystyki ilości odwiedzin naszej Witryny. Nie wykorzystujemy plików cookies do profilowania odbiorców czy personalizacji reklam. Nasza Witryna nie zawiera takich mechanizmów. Nie śledzimy też korzystania z linków wewnętrznych i zewnętrznych, czyli tego jak Użytkownik przemieszcza się po naszej Witrynie, ani na jakie inne strony internetowe wchodzi za pośrednictwem naszej Witryny.
  2. Dane pobrane w Formularzu kontaktowym wykorzystujemy tylko i wyłącznie celem nawiązania kontaktu lub odpowiedzi na zadane pytania dotyczące naszej oferty i produktów. Dane te są kasowane natychmiast po zakończeniu sprawy.
 5. PRZEKAZYWANIE – POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Powierzanie danych z Formularza, może wystąpić tylko wtedy gdy wskutek nawiązania kontaktu, podejmujemy dalszą współpracę. Wtedy jednak Użytkownik jest o tym informowany odrębnymi komunikatami w ciągu dalszej korespondencji.
 6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  1. Prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych i sposobu ich przetwarzania.
  2. Prawo do uzyskania kopii przechowywanych danych
  3. Prawo do sprostowania danych
  4. Prawo do usunięcia danych
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  6. Prawo do wycofani zgody na przetwarzanie danych
  7. Prawo do przenoszenia danych
 7. KONTAKT W SPRAWIE REALIZACJI PRAW UŻYTKOWNIKA
  1. Wszystkie czynności dotyczące danych, każdy Użytkownik może spełnić kontaktując się z Administratorem osobiście, droga pisemną lub mejlową. Dane kontaktowe Administratora znajdują się w pkt 1a niniejszej Polityki Prywatności.
  2. W sprawach uprawnień użytkownika, należy zgłosić się pisemnie (drogą pocztową lub mailową) w formie wniosku. W piśmie należy wyszczególnić czego dotyczy żądanie, oraz zwrotne dane kontaktowe umożliwiające nam realizację tego żądania i identyfikację odpowiednich danych osobowych.
 8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
  1. Zmiany w Polityce Prywatności są nieuchronne. Ciągle monitorujemy procesy i sytuacje jakie nas spotykają, ciągle weryfikujemy też nasze podejście do danych, a w związku z tym i przepisy. Aktualna treść Polityki Prywatności zawsze jest opublikowana na naszej Witrynie a data aktualizacji widoczna jest w nagłówku tekstu.